Klimaatneutraal

Klimaatneutraal betekent dat er netto geen CO2 wordt uitgestoten en er geen bijdrage is aan klimaatverandering. Een proces, dienst of organisatie is klimaatneutraal als er sprake is van géén CO2-uitstoot of als de geproduceerde broeikasgassen elders worden gecompenseerd.