Downloaden

Verkorte versie

Met samengevatte jaarrekening. 140 pagina's.

Vertalingen van de verkorte versie zijn beschikbaar in het Frans en het Engels.

Statutaire versie

Met volledige jaarrekening en controleverklaring. 204 pagina's.